27
marzec
2020

System bezkanałowego oddymiania garaży - współpraca z BMS

W obecnie wznoszonych budynkach większość z nich posiada systemy zarządzania cyfrowego integrujące wszystkie instalacje w budynku. System wentylacji strumieniowej JetFan Flaktwoods umożliwia współpracę z dowolnym systemem zarządzania budynku.


W zależności od zainstalowanego systemu w budynku podczas projektowania systemu określony zostaje sposób integracji.

Do dyspozycji integratorów systemów zarządzania udostępnione są dwa sposoby integracji:

- system integracji stykami bezpotencjałowymi

- system integracji wykorzystujący protokoły komunikacyjne

Każdy z dwóch, wyżej wymienionych systemów posiada specyficzne cechy i jest możliwe zastosowanie obydwu typów integracji.

System integracji stykami bezpotencjałowi

Integracja za pomocą styków

System integracji stykami bezpotencjałowymi opiera się na zastosowaniu w każdej rozdzielnicy systemu sterowania bezkanałowego oddymiania garażu dodatkowych przekaźników sygnalizujących stany urządzeń. Dodatkowe przekaźniki zostają zainstalowane w rozdzielnicy a styki przekaźników zostają wyprowadzone na osobną listwę zaciskową opisaną XBMS. Przyjmuje się, że system bezkanałowego oddymiania sygnalizuje następujące stany urządzeń:
- gotowość rozdzielnicy (poprawność zasilania rozdzielnicy oraz autotest systemów sterowania)
- uszkodzenie zabezpieczeń pożarowych
- uruchomienie instalacji w trybie pożarowym
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji bytowej (praca na pierwszym bieg)
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji pożaru (praca na drugim biegu)
- awarię zbiorczą zabezpieczeń pożarowych
- awarię zbiorczą zabezpieczeń bytowych
- pracę wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- awarię wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- przekroczenie pierwszego progu detekcji tlenku węgla (>30ppm)
- przekroczenie drugiego progu detekcji tlenku węgla (>80 ppm)
- awaria detektorów tlenku węgla
- brak zasilania detektorów tlenku węgla
- otwarcie/zamknięcie klap pożarowych
- brak zasilania klap pożarowych (brak napięcia zewnętrznego wychodzącego z rozdzielnicy)

Uwaga: przekroczenie progów detekcji tlenku węgla jest sygnalizowane dla dowolnego detektora występującego w całej pętli dozorowej. W typowej instalacji nie ma możliwości indywidualnej sygnalizacji stanu detektora. Na etapie ofertowania można zastosować detektory wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający wizualizację stanu każdego detektora. Więcej informacji w dziale detekcja CO. Za dodatkową opłatą, każdą z rozdzielnic można wyposażyć w dodatkowe styki bezpotencjałowe sygnalizujące stan każdego wentylatora strumieniowego.+

 

System integracji protokołem komunikacyjnym

 

Integracja z systemem oddymiania Jetfan przy pomocy protokołu komunikacyjnego polega na wykonaniu połączenia kablowego z dowolnie wybraną rozdzielnicą systemu Jetfan. Sterownik systemu oddymiania zapewnia wydanie sygnałów w postaci jednego z normowanych, niżej wymienionych protokołów komunikacyjnych.

Elastyczność systemu pozwala na wydawanie następujących sygnałów
[Standard komunikacyjny] / [standard prądowy]
- Modus RTU tryb master lub slave / RS485
- Modus RTU tryb master lub slave / RS232
- Lonwork / FTT10
- Ethernet / 10/100 Mb/s w tym protokół SMNP
- Profibus master/slave / RS485
- dowolny protokół o standardzie prądowym RS232/485 z określonym protokołem.

Wykonanie interfejsu polega na połączeniu sterownika pracującego w automatyce budynkowej z dowolną rozdzielnicą wentylacji strumieniowej. W rozdzielnicy systemu oddymiania zostaje wtedy zainstalowana dodatkowa karta komunikacyjna umożliwiająca udostępnianie informacji w postaci cyfrowej do systemu zarządzania budynkiem.

Konfiguracja uzgodnionego interfejsu następuje na etapie uruchomienia instalacji. Ze względu na róźne rodzaje instalacji interfejs jest wykonywany podczas opracowywania dokumentacji. Preferowanym interfejsem komunikacyjnym jest Modbus RTU lub Lonwork ze względu na łatwość integracji oraz możliwość opracowania wstępnym tablic zmiennych.

Zmienne przekazywane do systemu BMS budynku:
- gotowość rozdzielnicy (poprawność zasilania rozdzielnicy oraz autotest systemów sterowania)
- uszkodzenie zabezpieczeń pożarowych
- uruchomienie instalacji w trybie pożarowym
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji bytowej (praca na pierwszym bieg)
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji pożaru (praca na drugim biegu)
- awarię zbiorczą zabezpieczeń pożarowych
- awarię zbiorczą zabezpieczeń bytowych
- pracę wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- awarię wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- przekroczenie pierwszego progu detekcji tlenku węgla (>30ppm)
- przekroczenie drugiego progu detekcji tlenku węgla (>80 ppm)
- awaria detektorów tlenku węgla
- brak zasilania detektorów tlenku węgla
- otwarcie/zamknięcie klap pożarowych
- brak zasilania klap pożarowych (brak napięcia zewnętrznego wychodzącego z rozdzielnicy)

Uwaga: przekroczenie progów detekcji tlenku węgla jest sygnalizowane dla dowolnego detektora występującego w całej pętli dozorowej. W typowej instalacji nie ma możliwości indywidualnej sygnalizacji stanu detektora. Na etapie ofertowania można zastosować detektory wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający wizualizację stanu każdego detektora. Więcej informacji w dziale detekcja CO. Za dodatkową opłatą, każdą z rozdzielnic można wyposażyć w dodatkowe styki umożliwiające sygnalizację stan każdego wentylatora strumieniowego.

 

Informacje dodatkowe:

Sposób wykonania współpracy z systemem zarządzania budynkiem musi być określony na opracowywania koncepcji. Późniejsze przeróbki są możliwe jednak wymagają dodatkowych nakładów finansowych jak również może okazać się iż brakuje miejsca na rozbudową o dodatkowe styki przekaźników. Dla wersji interfejsu komunikacyjnego rozbudowy można dokonać w już funkcjonujących instalacjach, jednak lista sygnałów możliwych do przesłania do systemu BMS jest ograniczona do podstawowych zmiennych.
Należy pamiętać iż podstawową funkcją systemu jest oddymianie, stąd priorytetem jest realizowanie funkcji oddymiania, System BMS jest systemem umożliwiającym sprawne zarządzanie instalacjami obiektu, jednak w przypadku pożaru, zwykle następuje wyłączenie instalacji nie wymagających pracy w sytuacji zagrożenia pożarowego. W takim przypadku interfejsy komunikacyjne zostają wyłączone po 30 sekundach od wystąpienia zagrożenia pożarowego, a ponowne uruchomienie komunikacji następuje po automatycznym zresetowaniu alarmu pożarowego.

Materiały udostępniła firma:

Control System Warszawa
Ul.Instalatorów 7
02-237 Warszawa
Tel.: 0-22 211-14-97
Fax: 0-22 211-14-98

Flaktwoods Partner

Author; Henryk Żupański Categories: Control System

About the Author

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »