25
marzec
2020

Testo 435-4 miernik wentylacji jest na stanie Odbiory.pl

Odbiory.pl posiadają na swoim wyposażeniu miernik jakości powietrza Testo 435-4 z sondami do pomiarowymi.

 

Testo 435-4 to wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z wbudowanym pomiarem różnicy ciśnień. Doskonale nadaje się do pomiarów w klimatyzacjach, wentylacjach i do badania jakość powietrza w pomieszczeniach, kontroli skuteczności systemów VAC. Może służyć jako wskaźnik dobrego samopoczucia ludzi w miejscu pracy, mieszkaniu, domu. Pomiar odpowiednich parametrów mikroklimatu jest szczególnie ważny ponieważ decyduje o naszym samopoczuciu, zdrowiu, wydajności. Jakość powietrza w pomieszczeniu wskazuje czy klimatyzacja działa z optymalną wydajnością, czy też wymaga regulacji. Przyrząd współpracuje z szeroka gamą sond pomiarowych dostosowująć układ pomiarowy do każdej aplikacji – m.in. sondy termiczne, wiatraczkowe, sondy przepływu, rurki Pitota, sondamy CO2 i wilgotności. Miernik testo 435-4 współpracuje również z radowymi sondami temperatury i wilgotności, umożliwiając wygodny bezprzewodowy pomiar. Wynik uzyskany z 3 sond radiowych jest jednocześnie wskazywany na wyświetlaczu urządzenia. Oprogramowanie zainstalowane na komputerze umożliwia wygodną analizę i dokumentację pomiarów.

 • 1
 • 3
 • 5
 • 7
 • 9

Miernik TESTO 435-4 wykorzystywany był przez firmę Odbiory.pl do badań i pomiarów między innymi na:

 • Stadionie Narodowym podczas przygotowań i w czasie EURO 2012 (przy współpracy z firmę POL-INŻ)
 • Business Garden Warszawa I
 • EQUATOR II
 • Przy wykonywaniu specjalistycznych ekspertyz

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami odsyłamy na stronę firmy TESTO.

Dodatkowo udostępniamy do pobrania:

Kartę katalogową miernika TESTO 435-4

Broszurę informacyjną dotyczącą dla mierników TESTO 435


Podstawowe cechy miernika TESTO 435-4

Pomiar temperatury powietrza

 
 

Temperatura w pomieszczeniu jest jednym z parametrów zapewniających dobre samopoczucie oraz wydajną pracę. Wykorzystując miernik TESTO 435-4 z właściwą sondą możemy precyzyjnie dokonać takiego pomiaru. Do miernika TESTO 435-5 można podłączyć szereg sond opartych na termoelemencie K/T/J/S. Zapewnia to szeroki zakres temperatur mierzonych (różnorodne sondy) i pozwala zmierzyć temperaturę w zakresie od -200oC do 1370oC. Dzięki tej funkcjonalności możemy zmierzyć temperaturę we wszystkich niezbędnych nam zastosowaniach. Dostępne są również wersje bezprzewodowe (radiowe) umożliwiające pomiar w większych pomieszczeniach lub na większych instalacjach bez konieczności rozciągania dużej ilości przewodów.

 

Pomiar temperatury powierzchni

 
 

Jednym z istotnych elementów zapewniających właściwy komfort w pomieszczeniu to temperatura na powierzchni ścian, okien, podłóg i sufitów. Za pomocą sond przylgowych oprócz wcześniej wymienionych elementów można zmierzyć również temperatury innych powierzchni w tym rurociągów, grzejników itd. Czujniki do pomiaru temperatury powierzchni dobrze sprawdzają się przy precyzyjnym określenia współczynnika emisyjności (jeśli jest nam nieznany). Parametr niezbędny do ustawienia w kamerach termowizyjnych lub pirometrach w celu uzyskania dokładnych odczytów.

 

Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach CO2, temperatura, wilgotność

 
 

Zła jakość powietrza wewnętrznego spowodowana wysokim stężeniem CO2 może powodować zmęczenie, problemy z koncentracją oraz złe samopoczucie. Właśnie dlatego, aby zapewnić odpowiednią jakość powietrza, stężenie CO2 nie powinno przekraczać poziomu 1 000 ppm. Drugim parametrem na który należy zwracać uwagę w pomieszczeniach jest wilgotność. Powietrze za suche lub za wilgotne daje poczucie dyskomfortu i źle wpływa na skórę oraz sprzęt w pomieszczeniu. Wilgotność względna powinna być w zakresie od 40 do 60 %. Sonda jakości powietrza IAQ (numer katalogowy 0632 1535) nadaje się do kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Sonda ta może być wykorzystana do pomiarów następujących parametrów: CO2, temperatury, wilgotności względna oraz ciśnienie barometrycznego.

 
Pomiar zawartości tlenku węgla (CO) w powietrzu  
 

Tlenek węgla (CO) to gaz bez zapachu, smaku i koloru, zarazem trujący. Jest produktem ubocznym niepełnego procesu spalenia substancji zawierających pierwiastek węgiel, takich jak węgiel kamienny, drewno, olej, gaz ziemny itd. Poziom stężenia CO wzrośnie natychmiast, kiedy w sposób niewystarczający będzie dostarczany tlen do procesu spalania. Tlenek węgla jest częstą przyczyną zgonów, a przebywanie w pomieszczeniu o nadmiernym stężeniu może przełożyć się to w niekorzystny sposób na zdrowie człowieka. Sonda do pomiaru CO w otoczeniu (numer katalogowy: 0632 1235) jest w stanie wykryć nawet najmniejszą ilość CO w otaczającym powietrzu. Zqakres od 0 do 500 ppm CO

 
Pomiar współczynnika U w budynkach  
 

Przy ocenie transmisji cieplnej np.: w starszych budynkach wymagających renowacji, współczynnik przenikalności cieplnej U jest jednym z podstawowych parametrów służącym do oceny. Znajomość tego parametru umożliwia ocenę i kontrolę użytego materiału. Aby przeprowadzić poprawnie pomiar współczynnika U potrzebne są 3 wartości temperatury:

- Temperatura powietrza na zewnątrz

- Temperatura powierzchni przegrody po stronie wewnętrznej

- Temperatura powietrza wewnątrz

Radiowa sonda temperatury zapewnia poprawne przeprowadzenie pomiaru współczynnika U – zmierzy i przekaże wartość temperatury zewnętrznej do system pomiarowego umieszczonego wewnątrz. Aby zmierzyć temperaturą powierzchni przegrody należy zastosować specjalną sondę do pomiaru współczynnika U (numer katalogowy: 0614 1635). Jest to sonda posiadająca 3 przewody, którego każdy koniec należy przymocować do przegrody za pomocą specjalnej masy plastycznej. Temperatura powietrza wewnętrznego mierzona jest za pomocą sensora usytuowanego we wtyczce sondy opisanej powyżej . Urządzenie testo 435-4 automatycznie skalkuluje wartość współczynnika U i wyświetli tą wartość na wyświetlaczu.

 
Pomiar poziomu turbulencji (ruchu powietrza) w pomieszczeniu  
 

Ruch powietrza w pomieszczeniach bezpośrednio wpływa na komfort cieplny. Poziom turbulencji oraz chłodzenie związane z ruchem powietrza mogą zostać uwzględnione jako czynniki wpływające na ocenę komfortu. Poziom turbulencji wskazuje wahania prędkości i natężenia przepływu powietrza w pomieszczeniu. Pojęcie chłodzenia może być rozumiane jako niechciane wychłodzenie ciała ludzkiego poprzez ruch powietrza. Określane jest jako procent osób które czują się niekomfortowo. Bezkierunkowa sonda komfortu (numer katalogowy: 0628 0109) została zaprojektowana do pomiarów poziomu turbulencji zgodnie z normą EN 13779, oraz do oceny chłodzenia związanego z ruchem powietrza. W połączeniu z wielofunkcyjnym miernikiem testo 435, gotowa wartość zostaje przedstawiona na wyświetlaczu.

 
Pomiary przepływu w kanałach wentylacyjnych za pomocą sond termoanemometrycznych i wiatraczkowych  
 

Do miernika TESTO 435-4 można podłączyć różne czujniki służące do pomiarów prędkości przepływu oraz ilości przepływającego powietrza w kanałach wentylacyjnych. Wybór odpowiedniej sondy zależy od prędkości przepływu w kanale wentylacyjnym. Wszystkie sondy przepływu powietrza wyposażone są w teleskopy ułatwiające badanie kanałów wentylacyjnych o dużych średnicach.

 
Pomiar w kanałach wentylacyjnych za pomocą rurki spiętrzającej (Piota)  
 

Monitorowanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych jest sprawą najwyższej wagi dla poprawnego funkcjonowania systemów wentylacji i klimatyzacji. Jeżeli przepływy powietrza są mniejsze od założonych w projekcie, wtedy odpowiednia ilość wymian powietrza dla danego pomieszczenia nie będzie zapewniona. Wbudowany sensor różnicy ciśnień w mierniku testo 435-4 oraz rurka Pitota, wykorzystywane są do pomiarów wysokich prędkości przepływu (zakres do 64 m/s) lub powietrza zanieczyszczonego. Miernik testo 435-4 równocześnie wyświetla wartość różnicy ciśnień, prędkości przepływu i wydatku. Wbudowane magnesy umożliwiają przymocowanie urządzenia do metalowej konstrukcji instalacji.

 
Pomiar przepływu na kratkach  
 

Podstawowym warunkiem prawidłowo działającego system wentylacyjnego jest prawidłowe przeprowadzenie pomiarów przepływu objętościowego na wlocie i wylocie kanału. Anemometr wiatraczkowy z głowicą o średnicy Ø=100 mm (numer katalogowy 0635 9435) świetnie nadaje się do pomiaru wydatku na kratce wylotowej dlatego, że określa średnią prędkość przepływu na dużej powierzchni eliminując do minimum wpływ turbulencji wynikających z konstrukcji samej kratki wentylacyjnej. Aby zmierzyć ssanie lub nawiew na kratce wentylacyjnej lub zaworze grzybkowym zestaw rękawów pomiarowych (numer katalogowy 0563 4170) współpracujących z wiatraczkową sondą Ø=100 mm idealnie nadaje się do tego typu zastosowania. Całkowity przepływ objętościowy jest zmierzony za pomocą rękawa bez niepotrzebnych kalkulacji związanych z przekrojem kanału i zmierzoną prędkością liniową. Taka metoda określania wydatku jest prosta i rzetelna.

 
Pomiar natężenia oświetlenia  
 

Właściwe oświetlenie jest jednym z podstawowych czynników środowiskowych. Wymagania wynikają z komfortu widzenia, wydajności wzrokowej i bezpieczeństwa. Prawidłowe oświetlenie wpływa na dobre samopoczucie, większą wydajność i jakość pracy. Szczegółowe zalecenia, wymagania, wartości oraz procedury pomiarowe, zawarte są w normie PN-EN 12464-1. Miernik TESTO 435-4 w połączeniu z sondą (0635 0545) może zostać użyty do pomiarów i oceny natężenia światła.

 

 

Podstawowe dane techniczne Testo 435-4

Temperatura przechowywania

-30 … +70 °C

Temperatura pracy

-20 … +50 °C

Typ baterii

Alkaliczno-manganowa, mignon, typ AA

Żywotność baterii

200 h (typowy pomiar wiatraczkowy)

Wymiary

225 x 74 x 46 mm

Materiał obudowy

ABS/PTE/Metal

Dane techniczne typ sondy T (Cu-CuNi)

Zakres pomiarowy

-200 … +400 °C

Dokładność

±0.3 °C (-60 … +60 °C)
±(0.2 °C + 0.5% wartości pomiaru) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0.1 °C

Dane techniczne typ sondy NTC

Zakres pomiarowy

-50 … +150 °C

Dokładność

±0.2 °C (-25 … +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 … -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 … +99.9 °C)
±0.5% wartości pomiaru (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0.1 °C

Dane techniczne typ sondy K

Zakres pomiarowy

-200 … +1370 °C

Dokładność

±0.3 °C (-60 … +60 °C)
±(0.2 °C + 0.5% wartości pomiaru) (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0.1 °C

Dane techniczne sondy CO2

Zakres pomiarowy

0 … +10000 ppm CO2

Rozdzielczość

1 ppm CO2

Dane techniczne sondy różnicy ciśnień

Zakres pomiarowy

0 … +25 hPa

Dokładność

±0.02 hPa (0 … +2 hPa)
±1% wartości pomiaru (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0.01 hPa

Przeciążenie

200 hPa

Dane techniczne sondy wiatraczkowych

Zakres pomiarowy

0 … +60 m/s

Rozdzielczość

0.01m/s (60 + 100 mm Wiatraczek)
0.1 m/s (16 mm Wiatraczek)

Dane techniczne sondy różnicy ciśnień

Zakres pomiarowy

0 … +25 hPa

Dokładność

±0.02 hPa (0 … +2 hPa)
±1% wartości pomiaru (pozostały zakres)

Rozdzielczość

0.01 hPa

Przeciążenie

200 hPa

Dane techniczne sondy grzany drut

Zakres pomiarowy

0 … +20 m/s

Rozdzielczość

0.01 m/s

Dane techniczne sondy czujnik wilgotności

Zakres pomiarowy

0 … +100 %wilg.wzgl.

Rozdzielczość

0.1 %wilg.wzgl.

Dane techniczne sondy natężenia oświetlenia

Zakres pomiarowy

0 … +100000 Lux

Rozdzielczość

1 Lux; 0.1 Hz

Dane techniczne sondy ciśnienia absolutnego

Zakres pomiarowy

0 …+2000 hPa

Rozdzielczość

0.1 hPa

W opracowaniu wykorzystano materiały firmy TESTO

 

Author; Kazimierz Palutkiewicz Categories: Odbiory.pl - nasze mierniki

About the Author

Kazimierz Palutkiewicz

Właściciel firmy Odbiory.pl

kom. +48 502 089 166

 • Start
 • Przyrządy
 • Testo 435-4 miernik wentylacji jest na stanie Odbiory.pl

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »