Tagged with: temperatura

Ogólne wymagania dla systemu sterowania komfortem w pomieszczeniu. Wymagania w ramach instalacji

Poniżej zdefiniowane są minimalne wymagania w odniesieniu do instalacji zapewniających komfort w pomieszczeniu.

Ogólne wymagania dla systemu sterowania komfortem w pomieszczeniu

Wymagania dla systemu sterowania instalacjami w pomieszczeniu należy poddać analizie i zdefiniować na kilku płaszczyznach.

Podstawy termowizji

Na wstępie definicje, z którymi możemy zapoznać się w powszechnie dostępnych źródłach, Przeczytamy tam, że termowizja (termografia) oznacza obrazowanie termalne, wykrywanie i rejestrację promieniowania podczerwonego wysyłanego przez badany obiekt. Hasło kamera termowizyjna oznacza urządzenie do rejestracji i wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchni obiektów, oraz że urządzenie takie przetwarza na sygnał elektryczny promieniowanie podczerwone emitowane przez obiekt lub promieniowanie podczerwone od niego odbite. Pomiary termowizyjne wykorzystują promieniowanie cieplne emitowane przez wszystkie ciała (oczywiście te, których temperatur jest wyższa od zera bezwzględnego 0K czyli -273,15 oC) – w zakresie promieniowania podczerwonego.

Algorytm nocnego przewietrzania

W okresie lata podczas wysokich temperatur, można zminimalizować koszt energii użytej do schłodzenia budynku przez zastosowanie algorytmu "Nocne przewietrzanie".

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe - frost przegląd typów

Przegląd czujników przeciwzamrożeniowych różnych producentów

Zabezpieczenie nagrzewnicy - Frost na powietrzu

Układy zabezpieczające działającego na zasadzie kontroli temperatury powietrza za nagrzewnicą.

Obliczenia punktu rosy, wilgotności i ciśnienia dla powietrza

Obliczenia psychometryczne pary wodnej dla powietrza. Wyliczenia punktu rosy, wilgotności (względnej i bezwzględnej) oraz ciśnienia pary wodnej.

Wykres Molliera (i-x)

Powietrze atmosferyczne (gaz wilgotny nienasycony, nasycony lub przesycony) jest mieszaniną powietrza suchego (gaz suchy) i wody (pary wodnej, wilgoci). W zakresie  interesujących nas temperatury woda występuje w trzech stanach skupienia: pary przegrzanej, nasyconej, mgły (para przesycona), ciekłej lub lodowej. Ilość pary wodnej w powietrzu nasyconym zmienia się wraz z jego temperaturą. Efektem tego jest omówione dalej zjawisko wykraplanie się wody. Natomiast powietrze suche jest mieszaniną gazową azotu i tlenu, o łącznym udziale ok. 99%. Mieszaninę nazywamy powietrzem suchym, ponieważ w zakresie interesujących nas naturalnych temperatury składniki występują tylko w stanie gazowym. Ilości pary wodnej, która może być w powietrzu, jest ograniczona.

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »