Ogólne wymagania dla systemu sterowania komfortem w pomieszczeniu. Wymagania w ramach instalacji

Poniżej zdefiniowane są minimalne wymagania w odniesieniu do instalacji zapewniających komfort w pomieszczeniu.


Sterowanie w zakresie „klimatu w pomieszczeniu”

Czyli zapewnienie właściwej temperatury, wilgotności, jakości powietrza (poprzez pomiar i regulację zawartości CO2 lub VOC). Ograniczenia prędkości i/lub minimalnej temperatury powietrza nawiewanego (zmniejszenie uczucia dyskomfortu termicznego)


Sterowanie w zakresie właściwego oświetlenia

Czyli zapewnienie prawidłowego natężenie oświetlenia w pomieszczeniu. Funkcja ta powinna uwzględniać wpływ czynników wewnętrznych jak zajętości pomieszczenia, statusu żaluzji zewnętrznych lub wewnętrznych. Oraz czynników zewnętrznych jak pora dnia, zachmurzenia, nasłonecznienie. Sterowanie natężenia oświetleniem powinno zostać zrealizowane przez płynne sterowania oprawami oraz załączanie stref w zależności od potrzeb tak, żeby zostały spełnione wymagania określone w obowiązujących przepisach i normach PN. W ramach oświetlenia należy zapewnić możliwość automatycznego generowania scen świetlnych w sposób pozwalający uzyskać pożądany i oczekiwany efekt wizualny (odpowiedni nastrój w pomieszczeniu).

Jako opcję po akceptacji Inwestora można rozważyć sterowanie przez sterownik oprawami załącz-wyłącz z podziałem na strefy (wersja ta nie jest rekomendowana przez Odbiory.pl)

Uwaga! Oświetlenie powierzchni wspólnych, korytarzy, łazienek, kuchni itd. powinno załączać się w zależności od potrzeby użytkowania danej powierzchni lub zapewnienia właściwej komunikacji. Wszystkie zbędne oświetlenie należy wyłączać oraz tak nim sterować, żeby uniknąć niekorzystnego wpływu na trwałość opraw i źródeł światła i komfort użytkownika.


Instalacje komfortu w pomieszczeniu

Rysunek 3 Instalacje komfortu w pomierzeniu

Sterowanie oknami

Z centralnego systemu BMS w ramach algorytmów dla obiektu (np. jak nocne przewietrzanie) lub z innych nadrzędnych systemów bezpieczeństwa. Nadrzędną funkcjonalnością jest zamykanie okien z centralnego systemu BMS lub systemów bezpieczeństwa obiektu (SAP, stacja pogodowa itp.).

Lokalnie system powinien umożliwić otwarcie lub rozszczelnienie okna w zależności od potrzeb użytkownika.

System należy połączyć ze stacjami pogodowymi tak, żeby w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych otwarcie okien było niemożliwe.

Informacja o otwartym oknie należy wprowadzić do lokalnego sterownika w celu modyfikacji algorytmów jego pracy. Równolegle informację o statusie okna należy przekazywać do centralnego systemu BMS lub innego systemu nadzoru celem informacji o zagrożeniach wynikającym z pozostawionego otwartego okna.


Sterowania żaluzjami zewnętrznymi lub wewnętrznymi.

Powinno być realizowane z centralnego systemu BMS w ramach algorytmów dla obiektu lub innych nadrzędnych systemów bezpieczeństwa. Lokalnie system powinien umożliwić otwarcie lub zamknięcie żaluzji w zależności od potrzeb użytkownika.
System należy połączyć ze stacjami pogodowymi tak, żeby w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych sterowanie żaluzjami zewnętrznymi było zablokowane.
Informacja o statusie żaluzji wewnętrznej należy wprowadzić do lokalnego sterownika w celu modyfikacji algorytmów jego pracy.  Równolegle informację o statusie żaluzji zewnętrznej lub wewnętrznej należy przekazywać do centralnego systemu BMS lub innego systemu nadzoru


Sterowania multimediami.

W ramach wybranych pomieszczeń należy zapewnić zintegrowane sterowanie systemów multimedialnych z systemem instalacji w pomieszczeniu. Przykładowo przygaszanie oświetlenie, zamykanie rolet na oknach wysuwanie rzutnika multimedialnego na salach konferencyjnych lub multimedialnych. Systemy powinny zostać wyposażone w otwarte protokoły celem pełnej ich integracji z systemami pieczeniowymi lub budynkowymi. Rekomendowane przez Odbiory.pl standardowe protokoły to BACnet, KNX.


Inne przyszłe wymagania stawiane właścicielowi budynku przez użytkowników

Zaprojektowany i wykonany system powinien zostać oparty o otwarte protokoły standardowe na dzień budowy, które umożliwią spełnienie nietypowych życzeń użytkowania na etapie inwestycji jak i w nieodległej przyszłości. Rekomendowane przez Odbiory.pl standardowe protokoły to BACnet, KNX, dla oświetlenia dodatkowo DALI


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »