Algorytm nocnego przewietrzania

Nocne przewietrzane realizujemy przez przewietrzanie przestrzeni w budynku, w sposób bierny lub z zastosowaniem wentylacji mechanicznej zimnym powietrzem zewnętrznym podczas godzin nocnych.


Nocne przewietrzanie pociąga za sobą otwarcie klap powietrznych, umożliwiających przewietrzanie budynku ( wlot i wywiew) lub start mechanicznej wentylacji w czasie nocy w taki sposób, żeby chłodne nocne powietrze wpłynęło do obiektu.

Tym sposobem ciepło zakumulowane w budynku w ciągu poprzedniego dnia jest usunięte i wewnętrzna temperatura jest zredukowana, a następnie pozwalamy na zakumulowanie chłodu w budynku w celu wsparcia pracy instalacji w dniu następnym.

Dobrym rozwiązaniem jest, gdy konstrukcja budynku - betonowe stropy lub inne elementy budowlane są wykonane tak, żeby zwiększyć wielkość efektu nocnego przewietrzania i akumulacji chłodu. Wewnętrzna temperatura konstrukcji budynku może być wartością przydatną w wypracowaniu punktu załączenia nocnego przewietrzania.

Nocne przewietrzanie

Rys. 1 Przykładowy diagram dla nocnego przewietrzania

Nocne przewietrzanie za pomocą instalacji mechanicznej powinno uwzględniać:
- wzrost temperatury na wentylatorze nawiewnym
- zabezpieczenie instalacji przed zbyt zimnym powietrzem nawiewanym (ryzyko kondensacji)

Funkcja nocnego przewietrzania powinna być właściwie zoptymalizowana w sterowniku pod kątem obiektu w celu zagwarantowania oszczędności energetycznych.

Dla biernego przewietrzania nocnego należy uwzględnić wyłączenie - zakończenie nocnego przewietrzania w czasie deszczu lub silnego wiatru.

Nocne przewietrzanie dla instalacji wentylacyjnej uruchomiane jest, gdy:
- pomieszczenia nie są użytkowanie
- funkcja ta jest odblokowana
- podłączone są czujniki temperatury w pomieszczeniu i temperatury zewnętrznej
- brak awarii krytycznych w instalacji wentylacji
- temperatura zewnętrzna jest powyżej ustawionego ograniczenia - zwyczaj 12 do 14 oC
- temperatura w pomieszczeniu przekracza ustawiony poziom ograniczenia - ok 22 oC
- różnica pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu i temperaturą zewnętrzną "DELTA" przekroczy nastawioną wartość pomiędzy 3 - 5 oC

Algorytm sterowania

Rys. 2 Przykładowy algorytm dla nocnego przewietrzania

Nocne przewietrzanie wyłączone jest, gdy:
- otrzyma sygnał z programu czasowego sterującego obiektem
- po wygaśnięciu zdefiniowanego minimum czasu pracy, jeśli jeden z warunków załączenie przestał funkcjonować
- wystąpi awaria krytyczna w instalacji


W trybie "Nocne przewietrzanie" oprogramowanie sterownika aktywuje następujące sterowania:
- Przepustnice powietrza typu Otwórz/Zamknij są w pozycji - OTWARTEJ
- Przepustnice mieszające - nawiew i wywiew otwarte na maksimum - przepustnica recyrkulacji zamknięta
- silnik wentylatora nawiewu załączony na maksymalną prędkość - wentylacja pracuje z maksymalną wydajnością:
* silnik jednobiegowy załączony
* silnik dwubiegowy załączony na drugi bieg
* silnik z falownikiem ustawiony na maksymalne obroty dopuszczalne przez instalację
- chłodnica wyłączona - wysterowanie zaworu chłodnicy 0%
- nagrzewnica wyłączona - wysterowanie zaworu nagrzewnicy 0%
- odzysk ciepła wyłączony - wysterowanie 0%
- pętle sterowania komfortem w pomieszczeniach wyłączone

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »