• Start
  • Budynki - warunki techniczne

Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania Dz.U.2002.75.690. Część 00 z 14. Spis zawartości

 

 SPIS ZAWARTOŚCI WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIA

 Dział I Przepisy ogólne   
 Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej   
       Rozdział 1 Usytuowanie budynku  
       Rozdział 2 Dojścia i dojazdy  
       Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych Parkingi i garaże dla samochodów  
       Rozdział 4 Miejsce gromadzenia odpadów stałych  
       Rozdział 5 Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych  
       Rozdział 6 Studnie  
       Rozdział 7 Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe  
       Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne  
       Rozdział 9 Ogrodzenia  
Dział III Budynki i pomieszczenia  
       Rozdział 1 Wymagania ogólne  
       Rozdział 2 Oświetlenie i nasłonecznienie  
       Rozdział 3 Wejścia do budynków i mieszkań  
       Rozdział 4 Schody i pochylnie  
       Rozdział 5 Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi  
       Rozdział 6 Pomieszczenia higienicznosanitarne  
       Rozdział 7 Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych  
       Rozdział 8 Pomieszczenia techniczne i gospodarcze  
       Rozdział 9 Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych  
       Rozdział 10 Garaże dla samochodów osobowych  
       Rozdział 11 Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich  
Dział IV Wyposażenie techniczne budynków  
       Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody  
       Rozdział 2 Kanalizacja ściekowa i deszczowa  
       Rozdział 3 Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych  
       Rozdział 4 Instalacje ogrzewcze  
       Rozdział 5 Przewody kominowe  
       Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja  
       Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe  
       Rozdział 8 Instalacja elektryczna  
       Rozdział 8a Instalacja telekomunikacyjna  
       Rozdział 9 Urządzenia dźwigowe  
Dział V Bezpieczeństwo konstrukcji  
Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe  
       Rozdział 1 Zasady ogólne  
       Rozdział 2 Odporność pożarowa budynków  
       Rozdział 3 Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe  
       Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne  
       Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego  
       Rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji  
       Rozdział 7 Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe  
       Rozdział 8 Wymagania przeciwpożarowe dla garaży  
       Rozdział 9 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich  
       Rozdział 10 Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych  
Dział VII Bezpieczeństwo użytkowania  
Dział VIII Higiena i zdrowie  
       Rozdział 1 Wymagania ogólne  
       Rozdział 2 Ochrona czystości powietrza  
       Rozdział 3 Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi  
       Rozdział 4 Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną  
Dział IX Ochrona przed hałasem i drganiami  
Dział X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna  
Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe  
      ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU Dz.U.02.75.690  
      ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII  
      ZAŁĄCZNIK Nr 3 STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM EUROPEJSKIE KLASY REAKCJI NA OGIEŃ I KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNY  

 

 

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »